Samenstelling

De Raad van Bestuur van Contactcentres.be is samengesteld uit enerzijds de ‘Bestuurders’, die verkozen worden uit de Corporate en Professional Members (de facilitaire en de inhouse contact centers) en anderzijds de ‘Waarnemers’ die zetelen namens de Suppliers. Eén van de twee vice-voorzitters is aangeduid vanuit de groep van de ‘Inhouse’ contact centers, de andere vanuit de groep van de ‘Facilitaire’.

Raad van Bestuur

Visie

Nu en in de nabije toekomst moeten bedrijven rekening houden met een uitgebreide bereikbaarheid en met een consument die via steeds meer kanalen op zijn of haar eigen manier én het voor hem of haar ideale tijdstip contact zoekt.

Service wordt nog meer een differentiator en live contactmomenten worden de optimale verkoopmogelijkheden, zowel voor nieuwe klanten als in het behoud van de bestaande klanten.

Het werk in contact centers wordt complexer, belangrijker en uitdagender.

Missie

De missie van Contactcentres.be is het verenigen van alle contact centers om de belangen van onze sector te verdedigen. De facilitaire contact centers en contact centers die behoren tot Paritair Comité 200 vertegenwoordigen we in het VBO en PC200. Wij werken mee aan de garantie dat een klantcontactmoment zowel voor bedrijven als eindklanten waardevol is. Contactcentres.be wil er mee voor zorgen dat contact center medewerkers op elk niveau hun job met plezier en trots uitoefenen.

Onze speerpunten daarbij zijn:
– het verdedigen van de sectorbelangen
– het verhogen en promoten van werkgelegenheid
– het bieden van opleidingen
– het uitdragen van een positief imago
– het voeren van een proactieve communicatie
– het bewaken van de kwaliteit

Strategie

Sectorvereniging
Contactcentres.be is in eerste instantie dé sectorvereniging voor facilitaire contact centers (die werken voor verschillende opdrachtgevers) en inhouse contact centers die behoren tot Paritair Comité 200 (aanvullend PC voor de bedienden, het vroegere PC 218). Inhouse contact centers die met dezelfde thema’s te maken krijgen (op het vlak van wetgeving, kwaliteit, werkgelegenheid etc.) en toeleveranciers kunnen zich ook aansluiten.

Sectorbelangen
Het belang van contact centers als toegevoegde waarde in de relatie tussen bedrijven en hun klanten is niet te onderschatten. Daarom vertegenwoordigt Contactcentres.be binnen het Verbond van Belgische Ondernemingen de belangen van alle contact centers in PC 200 op nationaal niveau. Contactcentres.be zetelt onder andere in de Sociale Commissie en de Privacy Commissie en maakt actief deel uit van het VBO. Contactcentres.be heeft een plaatsvervangend mandaat in de Raad Van Bestuur van PC 200.

Werkgelegenheid
De contact center branche staat in België jaarlijks garant voor 90.000 jobs. Daarom werkt Contactcentres.be nauw samen met de VDAB en andere partners in verband met de werkgelegenheid van contact center medewerkers op alle niveau’s. Mede dankzij de flexibiliteit en dynamiek van het werk, de vele instroommogelijkheden en de waarde voor de klant, is contact center medewerker absoluut een job mét toekomst!

Opleiding
Contactcentres.be wil voor contact center medewerkers op alle niveau’s actief meewerken aan diverse opleidingen. Centraal staat het scholenproject, een opleidingstraject in middelbare scholen binnen de verschillende onderwijsnetten.

Positief Imago
Promotie van de contact center branche is één van de speerpunten van Contactcentres.be. De focus ligt op de rebranding van contact centers, om het niet alleen het imago te verbeteren het beroep van contact center medewerker, maar ook de toegevoegde waarde te tonen van contact centers bij consumenten, bedrijven, overheid en media.

Communicatie
Contactcentres.be is de spreekbuis van de contact center sector: met de sociale partners, met de overheden die met de sector te maken hebben, met de media, voor een proactieve, positieve berichtgeving over contact centers, en met onze leden, via onze maandelijkse nieuwsbrief, de website, workshops, seminars, events en ons online, exclusief voor leden toegankelijk, kenniscentrum.

Kwaliteit
Met het oog op verdere professionalisering van de contact center sector bewaakt Contactcentres.be de kwaliteit bij haar leden door het bieden van een kwaliteitsaudit in functie van het Premium Contact Center Quality Label. Contactcentres.be werkt aan het beheer en de toepassing van het Charter van de Klantvriendelijkheid. In samenwerking met de BDMA (Belgian Direct Marketing Association) beheren we de Bel-Me-Niet-Lijst en dragen we zorg voor de correcte toepassing hiervan bij onze leden. En jaarlijks organiseren we de Contact Center Awards die de beste contact centers en hun projecten in de kijker zetten.

Premium Contact Center Quality Label, Contact Center Awards, Scholenproject, Events...

Binnen Contactcentres.be lopen een aantal boeiende projecten. Vaak kunnen we gemotiveerde medewerkers voor de focusgroepen gebruiken, dus twijfel niet en meld je aan voor één van de projecten.

shadow