Nationale vakbondsactie op 24 maart

Het VBO, waarvan Contactcentres.be lid is, laat ons weten dat het van het ABVV een aankondiging heeft ontvangen van de nationale vakbondsactie rond het thema van sociale dumping op vrijdag 24 maart. Tot op heden hebben het ACV en het ACLVB hun deelname nog niet bevestigd.

Het ABVV verduidelijkt dat enerzijds de afwezigheid van werknemers, leden en militanten dient beschouwd te worden als afwezigheid ten gevolge van staking en dat anderzijds de vakbondscentrales het nodige zullen doen voor de betrokken werknemers.

In elk geval verduidelijkt het VBO dat de werknemers die het werk onderbreken om deel te nemen aan deze acties, geen vergoeding zullen ontvangen voor de niet gewerkte uren. Het in dienst houden van uitzendkrachten is toegestaan tijdens syndicale manifestaties, uitgezonderd in het geval van staking bij het bedrijf zelf. In dat geval is de situatie één op één te beoordelen met het uitzendkantoor.

Zoals steeds vragen wij onze leden om terugkoppeling. Mocht u vrijdag schade ondervinden van de nationale vakbondsactie, gelieve ons daar voor 12 u. van op de hoogte te brengen via email.

/ Uncategorized

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *