ALV stemt nieuwe Raad van Bestuur

We doen een warme oproep naar alle leden om naar de ALV van 20 juni te komen. Het driejarige mandaat van de huidige Raad Van Bestuur loopt af en tijdens deze vergadering wordt de nieuwe RVB gestemd.

De dagorde is als volgt vastgelegd:

 1. Ontvangst en tekenen Aanwezigheidslijst
 2. Opening van de zitting door de Voorzitter
 3. Financieel verslag jaar 2016
 4. Budget 2017
 5. Kwijting geven aan de Bestuursleden over het vorig boekjaar
 6. Overzicht werking 2016 en leden
 7. Voordracht bestuursleden en stemming
 8. Voorstelling werkgroepen en doelstellingen
 9. Update VBO
 10. Update PC 200
 11. Overzicht events en contact center congress
 12. Afsluiting door de Voorzitter

Het einde is voorzien omstreeks 17 uur waarna u van harte welkom bent op de aansluitende netwerkborrel.

Gelieve uw inschrijving te bevestigen per mail aan hans@contactcentres.be

Op deze ALV lopen ook alle mandaten af van de huidige Raad Van Bestuur. Voor de benoeming van de nieuwe bestuursleden is er een stemming voorzien. U kan hiervoor een volmacht geven aan iemand binnen uw organisatie of een collega lid. Het volmachtformulier vindt u hier en hier vindt u de officiële uitnodiging.

Zowel Corporate (facilitair) als Professional (inhouse) Members kunnen zich kandidaat stellen voor de RVB als effectieve bestuurder. Supplier Members kunnen zich kandidaat stellen als waarnemers binnen de RVB. Stuur uw kandidatuur, vergezeld door een korte motivatie, naar hans@contactcentres.be

Uw mening telt, zorg dat u er bij bent!

Let op, de keynote over privacy komt te vervallen. Gezien het belang van de nieuwe regelgeving die er aan komt hebben we besloten om hier een apart seminar rond te houden in het najaar.

 

/ Uncategorized

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *